Budstikka

eDM

name
Budstikka
Local News Norway
Full screen

Description

God tilleggsdekning til papir DM

Dekker yngre aldersgrupper

Kan forsterke områder hvor papir DM er svak 

Kan forlenge levetid på papir DM